Wat is hypnose en hypnotherapie?

En wat is regressietherapie en reïncarnatietherapie?

 

 

Wat is hypnose?

Ken je het dat je helemaal opgaat in de film die je aan het kijken bent? 
Of in
het boek dat je leest? Je bent in een soort trance en dan merk je het niet als je geroepen wordt. Deze trancetoestand is een heel natuurlijk en is vergelijkbaar met hypnose. Ook in hypnose ben je volledig bij bewustzijn -je weet dus altijd wat er gebeurt- en word je niet afgeleid door de omgeving.

Juist daardoor ben je in hypnose zeer goed in staat om je eigen binnenwereld te verkennen.

 

Wat is hypnotherapie?

In hypnose ben je heel goed in contact met je eigen binnenwereld, je onderbewuste. Daardoor ben je in staat om helderheid te verkrijgen over je klacht en kan eenvoudig de oorzaak ervan worden opzocht. Vaak is dit een onverwerkte ervaring uit het verleden. Na het herbeleven van die ervaring onderzoeken we hoe deze nu nog invloed op je heeft. Nadat op deze manier afscheid is genomen van een oud, ongewenst patroon (de klacht) houden we ons bezig met nieuw gedrag. Hoe beleef je voortaan situaties waarin tot nu toe jouw klacht opspeelde?

 

Omdat met hypnotherapie teruggegaan kan worden naar het ontstaansmoment van de klacht, wordt echt de oorzaak aangepakt. Dit leidt tot heling op een diep niveau.

Naast het herbeleven van onverwerkte ervaringen wordt door mij in de hypnotherapie ook gewerkt met de volgende technieken: visualisaties, werken met deelpersonen, ik-versterking, ontspanningsoefeningen, reïncarnatietherapie, zelfhypnose, prenatale therapie, NLP, gronden, eigen ruimte innemen, energie scheiden.

 

Wat is regressietherapie? En wat is reïncarnatietherapie?

Regressie betekent letterlijk teruggaan. Bij het opzoeken van de oorzaak van een klacht ga je in hypnose terug naar het ontstaansmoment, of anders gezegd doe je een regressie. De situatie die omhoog komt kan een bekende situatie uit dit leven zijn. Regelmatig komen er echter situaties omhoog die uit een vorig leven lijken te zijn, men spreekt dan van reïncarnatietherapie.
Het maakt niet uit of je
in vorige levens gelooft of niet, zolang je het verhaal dat omhoog komt maar serieus neemt. Dit verhaal is namelijk voor jou belangrijk voor het oplossen van je klacht.